Повече от курс по английски език

Cooledge програмата подготвя ученици за български и чуждестранни изпити по и на английски език – от матури и кандидат-студентски изпити по английски език за българските университети, до американски и британски стандартизирани изпити, които се признават от университети и работодатели по целия свят – IELTS, TOEFL, SAT, Cambridge и др. Английският език е езикът, на който общуваме по време на учебните часове, на който четем, пишем и разговаряме за да могат учениците да научат важни неща, които ще им бъдат нужни не само на изпитите, но и в процеса на кандидатстване в чуждестранни университети, по време на университетското им образование, а също и когато кандидатстват за работа.

Променящата се програма

Работя с ученици в гимназиална възраст от 1994 година, а първите кандидат-студентски курсове  по английски език стартирах през 1999 година. Програмата се променя и адаптира постоянно. Променят се учениците – с годините идват с различни знания, умения, интереси и планове. Променят се изпитите и изискванията на университетите. Променят се времената, в които живеем, както и възможностите, които предлагат.

Постоянните неща 

Има обаче три неща, които са постоянна част от тази програма: стремеж към достигане на високо ниво на английски език, кандидат-студентско консултиране и подготовка за прием и оцеляване в университета, развиване на академични умения.

Какво не знаят учениците

Често казваме, че младите хора днес са добре информирани, но има важни неща, които учениците не знаят:

Не съм срещала ученик, който е наясно с това какво го очаква в университета, колко добър английски му е нужен за да може да се справя с академичната работа, какво друго трябва да знае и може за да бъде успешен студент, а по-късно и кандидат за магистратура, работа и пр.

Не съм срещала ученик, който разбира достатъчно добре процесите на кандидатстване в чуждестранните университети или пък очакванията на университетите, а е нужно да се знае много повече от това как се попълват формулярите и кога са крайните срокове.

Не съм срещала ученик, който знае, че съществуват принципни разлики между различните типове университетски програми, формати на преподаване, че изборът на конкретна бакалавърска програма може да отвори или да затвори врати към една или друга магистърска програма, както и много други неща, които са част от реалността на един студент. Ето защо учениците не знаят как да избират подходящите за тях програми и университети и могат лесно да бъдат подведени от рекламни послания.