Английски език

Курсът по английски език на Cooledge програмата е за напреднали. Посещава се основно от ученици от 9 до 12 клас. Ако се интересувате от друг тип занимания по английски език, моля потърсете информация на страницата Други услуги

Подготовка за изпити

В зависимост от своите планове и изискванията на университетите, учениците се подготвят за матури по английски език, както и за други изпити по и на английски език. Кандидатстващите в европейски университети най-често избират да се явят на изпитите IELTS или TOEFL, но някои избират и изпитите Cambridge – C1 Advanced (CAE) и C2 Proficiency (CPE). Кандидатстващите в САЩ най-често се явяват на TOEFL, SAT и SAT Subject Tests. Кандидатстващите в България най-често се готвят за изпитите, провеждани от университетите, в които кандидатстват, макар че някои от университетите приемат и резултати от чуждестранни стандартизирани изпити или матури. Учениците получават информация и помощ за да вземат подходящите лично за тях решения.

Работа в малки групи

Работата в малки групи (до 10 души) дава възможност на учениците да споделят мнения и информация, да водят по-интересни дискусии по различни теми – от теми, по които се очаква да говорят и пишат на изпити до теми, свързани с образованието, професионалното ориентиране, кариерните възможности и други. Освен това, те подобряват уменията си да слушат и разбират английски език, както и да говорят все по-уверено.

Високо ниво на английски език

Основната цел на Cooledge програмата е да подготви учениците за академична работа на английски език – не само да се справят отлично с изискваните от университетите изпити, но и с четене и писане на сериозни теми, свързани с бъдещата им учебна работа и кариера, както и слушане на лекции и разговори с преподаватели и състуденти, за много от които английският език е роден. Много от учениците по-нататък ще се готвят за още по-сериозни изпити на английски език за да кандидатстват за магистърски и докторски програми или пък за работа при взискателни работодатели. За кандидат-студентите далеч не е достатъчно да могат да гледат филми без субтитри, да четат тийнейджърски романи или статии за здравословния начин на живот и за любимите си знаменитости, както и да се справят с лекота с гимназиалните учебници по английски. Освен това, за да бъдат успешни граждани на глобализиращия се свят, те трябва да могат да се изразяват на английски, който не звучи като буквален превод от родния им език. Ето защо им е нужно много повече от това да научат много нови думи и да постигнат изисквания минимум на езиковите изпити.

Какво включва подготовката

Четене на текстове на по-високо ниво от тези в гимназиалните учебници – от тестови материали, книги, статии. Писане на съчинения – всички работят по класическия формат на аргументативно есе, който е необходим за повечето изпити, както и за бъдещата работа в университета; в зависимост от избрания конкретен изпит, всеки ученик се готви и за допълнителни писмени формати. Разговори на различни теми, които попадат в три основни групи – 1) широк кръг теми от различни области – каквито се включват в секциите за писане и разговор на различни изпити; 2) теми, свързани с висшето образование – избор на университет, специалност и други; 3) теми, свързани с професионалната реализация, съвременния пазар на труда и др. Писменото и устното общуване в курса е на английски език.

Да се научим да учим английски

Всеки човек може да научи чужд език, но доста често хората се справят много по-трудно отколкото биха могли и научават много по-малко отколкото са способни. Редовните занимания са важни, но още по-важно е да се вършат наистина полезни и ефективни неща. Cooledge курсовете по английски език насърчават учениците да се фокусират върху това, което ще им помогне да напредват и да се отучат от онова, което не води до резултати.