Ефективно учене

Една от важните цели на Cooledge програмата е да помогне на учениците да се научат да учат ефективно и да развият важни академични умения, без които не биха могли да се справят в добър университет – разбиране и добра скорост на четене на трудни текстове, писане на добре структурирани, логични и аргументирани текстове, критично мислене и т.н.

Не познаваме ума си

Умът е основният инструмент за ефективно учене, но за съжаление, идва без инструкции за употреба.

На какво не ни учат в училище

В училище не ни учат как да учим ефективно – само оценяват как сме се справили сами. Единственото, което научаваме за ума е устройството и функциите на мозъка, но уроците по анатомия и физиология на човека не ни показват как тези факти имат значение за ефективното учене и интелектуален труд. Освен това, важни по-нови открития в тази област не са отразени в учебниците.

Грешни сратегии за учене

Незначителна част от студентите, които се подготвят за учители изучават тази тема в университетите, затова и  повечето учители не са подготвени да научат учениците си как да учат. По-добрите ученици и учители започват да откриват сами някои закономерности след като натрупат опит, но често любимите им стратегии, които вършат работа в краткосрочен план (преди изпитване или контролна работа), не вършат работа в дългосрочен. Повечето ученици забравят по-голямата част от наученото твърде скоро .

Университетът не е гимназия

Кандидатстващите в университет трябва да се подготвят за доста по-предизвикателен умствен труд отколкото този, с който са свикнали в училище – особено тези, които избират по-престижни университети и по-предизвикателни специалности.