Други услуги

Обучение:

Уроци по английски език за начинаещи и напреднали.

Уроци по български език за англоговорящи.

Консултиране:

Образователно консултиране – помощ при избор на училище, университет, специалност, разясняване на процедури за кандидатстване и др.

Кариерно консултиране – помощ при избор на професия, промени в професионалната насоченост, насоки за кариерно развитие и др.

Помощ при кандидатстване:

Помощ при кандидатстване за работа – при изготвяне на автобиография, мотивационно писмо, подготовка за интервю.

Помощ при кандидатстване в учебно заведение – при изготвяне на мотивационно писмо / кандидат-студентско есе, при попълване на формуляри, подготовка за интервю.