Димитър Инджов

Познавам Лидия като учител по английски и ментор през гимназиалните ми години. Нейните уроци и менторство бяха главната причина да стигна до стипендия от 200 000$ в престижен американски университет, без която образованието в САЩ би било невъзможно за мен. В училище бях силен по английски език. Рано в гимназията бях усвоил почти всички граматични правила и доста солиден речник. За съжаление, в един момент към 9-ти клас си дадох сметка, че вече не научавах в училище нищо повече от това, което вече знаех. Уроците по английски на Лидия ми позволиха да премина този невидим таван на знания, който се достига в училище. Методологиите за усвояване и подобряване на езикови умения, които тя използва, са най-ефикасните, които аз съм срещал. Благодарение на тях резултатите ми на езиковите компоненти на американските приемни изпити бяха по-добри от тези на 95% от американските кандидат-студенти, научих още 4 чужди езика и една от първите ми работи беше да преподавам на американски ученици, как да подобрят уменията си да четат и пишат на английски език.

Освен усвояването на езикови знания, уроците на Лидия съдържаха втори много важен компонент, менторство, което позволява на учениците да бъдат успешни както в кандидатстването, така и в последващото следване в университети с високи изисквания.

Кандидатстването и ученето в друга държава и култура са едно пътешествие в непознатото, а непознатото е плашещо и самотно. Когато това пътешествие е успешно, то винаги е в следствие или поне придружено от себеосъзнаване и израстване, които да позволят на кандидата да намери мотивацията и уменията да се изправи срещу неизвестното и големия брой конкуренти за престижните университетски места.

За съжаление, насоки и подкрепа за себе осъзнаване и израстване се намират трудно (най-често невъзможно) в нашите гимназии. Лидия е наясно с тази ситуация и една от главните й грижи е да изгради личности, които да познават себе си и света по-добре  и да притежават любопитството и мотивацията да се изправят срещу множеството предизвикателства. Тя притежава личностни качества, които й позволяват да бъде изключителен ментор. Освен широките си знания, тя е отдадена на работата си, вярваща в потенциала на учениците си и искрено загрижена за успеха на всеки един.

 

St. John’s College, Liberal Arts  

Sciences Po, Paris, International Public Management