Георги Кокотанеков

Английският е най-малкото, което научих от Лидия.

Тя ме научи на свобода, критично мислене и въображение и ми даде способността да се съмнявам, да бъда критичен и дързък.

Без нея нямаше да имам страхотния международен опит, който ме оформи през последните десет години. 

Сега, след като завърших докторантурата си, стоя пред възможните избори за кариера и се опитвам да отговоря на същите въпроси, над които тя ме караше да мисля, когато бях все още в гимназията. 

Лидия беше моят лайф коуч десет години преди да осъзная, че може да ми потрябва такъв.

 

Jacobs University Bremen – Bachelor of Earth and Space Sciences

Master Astronomy and Astrophysics, University of Amsterdam

PhD  – Joint Radio and X-ray Analysis of Powerful Feedback Clusters, University of Amsterdam