Мирослав Дамянов

2011 BA Liberal Arts and Sciences – University College Roosevelt (The Netherlands)
2013 MSc Behavioural Science – Radboud University (The Netherlands)
2015 MSc Human Geography – Radboud University (The Netherlands)

Едно увлекателно писмо по пощата доведе до първата ми среща с Лидия, точно в момент, когато бях изгубил перспектива. Лидия ми показа, че мога да постигна много, като се науча да превъзмогна ограничаващите стереотипи на обществото, в което живея. Тя не само ме подготви за кандидатстудентските ми изпити по английски, но и ме ръководеше активно в търсенето на образователни програми и личностно развитие. Тя ме насърчаваше да изследвам, чета и да бъда социално ангажиран.

В нейните малки класове няма оценки, защото по-важни са градивната критика и препоръка за трупането на знания и умения. Другото, което ме изумяваше беше, че обръщението „г-жо Стайкова“ рядко се чуваше в час, защото Лидия печелеше уважението и доверието на курсистите си чрез лекотата да общува с всекиго като с равен. Освен това, индивидуалният подход, лесната достъпност и внимание към всеки ученик са неизменна част от работата й. С най-голямо удоволствие препоръчвам Лидия като учител по английски и образователен съветник!