Петя Атанасова

University College Tilburg – Cognitive neuroscience

Лидия има много добър професионален подход към своите ученици. Едно от любимите ми занимания бе да ходя на уроци по английски език при Лидия, тъй като средата беше образователна, ненатоварваща, и пълна с интересни дискусии. Винаги си тръгвах доволна, с повече знания, но с повече въпроси. Аз не само научавах английски, но учех как да мисля и да разсъждавам по различен начин. Благодарение на Лидия, започнах да разбирам по-добре от какво се интересувам, какво ми е любопитно и какво бих желала да уча в университета. Както се казва, тя ми “отвори очите” за прекрасната бакалавърска програма Liberal Arts and Sciences, която следвам в момента в Холандия. Благодарение на Лидия, успешно си взех изпита по английски език. Но, също така, придобих умения, които ми помогнаха изключително много да се справям с ученето в университета. Като казвам умения, имам предвид тези –  да разсъждавам, мисля и задавам въпроси, да бъда любопитна и да търся отговори и на неоткритото.