Росита Кокотанекова

BSс in Earth & Space Sciences, Jacobs University Bremen, Germany, 2012

MSc in Astrophysics, Erasmus Mundus Master Course in Astrophysics, 2014

PhD at Max Planck Institute for Solar System Research, Göttingen, Germany and The Open University, Milton Keynes, UK, 2018

From November 2018 – Fellow at European Southern Observatory, Garching, Germany

През последните две години от гимназията, от 2007 до 2009, имах огромния късмет да бъда част от школата на Лидия. Благодарение на това, издържах успешно нужните изпитите за прием в чуждестранни университети и развих редица много важни умения, които ми помагат ежедневно.

На пръв поглед, основен фокус на курса беше да подобри практическите ни умения по английски, като разширяване на речника, по-добро усвояване на граматиката и свободно изразяване в писмена и устна форма. Освен това работихме усърдно по подобряване на уменията ни за аргументация и писане, които са много важни в западните университети. Курсът ни осигури солидна подготовка за изпитите SAT и TOEFL, както и изчерпателна и много полезна информация за изискванията за прием в университети.

Курсът, обаче, ни научи на много повече от необходимите практически умения за кандидатстване в чуждестранни университет. Лидия обръщаше внимание на индивидуалното ни развитие, което, за съжаление, е силно пренебрегнато в българската образователна система.  В работата си с нас, тя отделяше време за всеки, за да се фокусира върху специфичните му нужди. С тези допълнителни занимания, тя ни помогна да открием своите интереси, окуражаваше ни смело да си поставяме нови предизвикателства и да вярваме, че стига да положим достатъчно усилия, ще постигнем необходимите резултати.

Времето, прекарано в компанията на Лидия и на другите ученици, ми помогна да погледна на света по нов начин и да развия критичното си мислене. По време на курса обсъждахме важни теми от световната история, от философията, психологията, политиката, бизнеса, както и от науката и технологиите. В общия случай тези теми не се засягат в дълбочина в българското образование и медии. Затова тези дискусии ми помогнаха да науча много и да изградя мнение по въпроси, които иначе щяха да ме застигнат много по-късно в университета.

Сега завършвам докторантурата си по астрофизика. На пръв поглед е трудно да се каже, че курсовете на Лидия имат нещо общо с ежедневните ми задължения. Но всеки път когато се замисля, осъзнавам как уменията, които получих в школата, се оказват ключови за всичко, което съм постигнала след завършването на училище. По време на университета бях подготвена добре за стандартите на академичния английски, както и за високото ниво на натоварване и изисквания на курсовете. В научната работа едно от основните занимания е писането на статии, проекти за финансиране и дисертации. Това че Лидия ми помогна да подобря стила си на писане, ми помага ежедневно. От друга страна, уменията за кандидатстване ми помогнаха да си намеря платени стажове, както и магистърска програма с пълна стипендия. Съветите, които Лидия ми даваше преди години, ми помогнаха дори и по време на кандистатването и интервютата за работа тази година, които ме доведоха до предложение за работа на мечтаната ми позиция.

Осъзнавайки всичко, което съм научила от курса ме кара да съм изключително благодарна за това, че Лидия ми предостави шанса да бъда част от школата. Силно препоръчвам на всеки, който има възможността да посещава курсовете, да се присъедини. Поглеждайки назад във времето, курсът на Лидия е едно от най-полезните ми занимания по време на гимназията, а това, което научих, ми помага и до днес.