Тея Данева

University of Glasgow – Neuroscience

По време на курса на обучение на Лидия аз бях окуражена да комбинирам личните си интереси с подготовката си за английски езиков тест IELTS. Лидия ми предостави възможност да изучавам английски на високо ниво, но също така ми беше полезна да се развия в специалността, която бях избрала да изучавам във висше учебно заведение. Бях информирана не само за полезни четива и онлайн материали, но и получих въведение към един неспирен процес на самостоятелно проучване и подготовка, който ми помогна през първите ми години в университет. Благодарение на Лидия се намирах в среда, в която се чувствах мотивирана и способна.

Препоръчвам Лидия заради професионалната й информираност относно процеса на кандидатстване във ВУЗ в чужбина, формата на езикови тестове като IELTS, SAT и TOEFL, и нейните подходи към проявяване на индивидуалността на учениците си. Вярвам, че тя имаше голям принос към моята успешна кандидатура.