Тодор Бояджиев

Посещавах курсове при Лидия две години и половина. В момента работя като Team Lead в най-голямата архитектурна компания в България. Лидия е един от учителите, имали най-голямо въздействие върху моето развитие като личност и професионалист.

Курсовете бяха насочени основно към изучаване на английски език, подготовка за TOEFL и SAT, кандидатстване в западни университети. Като допълнение разисквахме методики за учене, възможности за кариерно развитие и други общожитейски теми.

На първо място курсовете ми дадоха непоклатима увереност в знанията ми по английски език. Тя не ме е напускала вече 12 години след гимназията. Харесваше ми че Лид ни насърчава да учим чрез реална практика на езика – четяхме New York Times и Charles Dickens, гледахме CNN, пишехме преразкази и есета, говорехме постоянно; учехме с разбиране и мисъл и не пишехме думи стотици пъти. С помощта на курсовете преминах през гимназията без затруднения, изкарах 294/300 на TOEFL и сега чувствам английския като втори майчин език.

В курсовете си ни преподаваше методи за ефикасно учене, за бързо четене, за бързо справяне с различни изпитни формати, за синтезиране и презентиране на информация. Тези методи ползвам и доразвивам до ден днешен. Помагат ми да върша работата си бързо и да се справям с проблемите с лекота.

Тя говореше за международно образование, за възможности извън нашия взор. Първа в живота ми ми зададе въпроса какво наистина искам да постигна и ме насърчи да го преследвам въпреки очакванията на околните хора. Накара мен и другите курсисти да вдигнем глави, да гледаме по далече от границите на общоприетото и да мислим независимо от другите

 

УАСГ, Архитектура